عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7 دفاع از محافظه‌کاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیران و مالکان به گونه طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می گردد که دارایی‌ها و درآمد بیش اظهار گردد. محافظه‌کاری نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد می باشد. کارول دواین(Carl Devine) استدلال می کند که فرونشاندن خوشبینی و القا بدبینی مشکل می باشد. خوشبینی که یک ریال سود ایجاد می کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان می باشد. پیامدهای خوشبینی بیش از اندازه وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه‌ می باشد. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر می باشد؛ زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابرس را برای زیان‌های بیش اظهار ارزش خالص دارایی‌ها و نه کم اظهار ارزش خالص دارایی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند.

به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوشبینی بیش از حد پیش روی بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی نباید با قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی یکسان باشد. هزینه‌های غیر عملیاتی را می‌توان، اما درآمد غیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد نمود. ارزش‌های بازار چنانچه کمتر از بهای تمام شده باشد، می‌تواند شناسایی گردد اما اگر بیش از بهای تمام شده باشد، نمی‌تواند شناسایی گردد. در گزارش‌گری اطلاعات ، حسابدار ممکن می باشد مرتکب یکی از این دو اشتباه گردد: اول رد اطلاعاتی که بعداً  پی برده می گردد درست می باشد، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می گردد که نادرست می باشد. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری می باشد که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای می باشد که درست می باشد و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست می باشد. اشتباه دوم ، در حسابرسی  «ریسک حسابرس» نامیده می گردد؛ زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست می باشد در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌تر از عکس آن می باشد. دواین استدلال می کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه‌گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظه کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و پس راه منطقی رویارویی با ابهام می باشد. بهره گیری کنندگان، بخصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند  که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی می باشد که در صورت‌های مالی ارائه شده می باشد. آنها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را پیش روی تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در اقدام پیروی می گردد. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر می باشد:

  1. آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست؟
  2. آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام  ارتباط ی معناداری هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری