مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-12-2  عدم تقارن اطلاعاتی[1] و «کژ‌گزینی»

در کنار مشکل تضاد منافع، مشکل دیگر نمایندگی، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع گردد (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد)، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب گردد. زمانیکه عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند[2]، 1991).

آن چیز که در بازارهای سرمایه بایستی مورد توجه قرار گیرد این می باشد که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه‌هایی که از جانب شرکت‌ها منتشر می گردد. یک نمونه از این نوع اطلاعیه را می‌توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش‌بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می گردد. حال اگر در بین سرمایه‌گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در جایگاه بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان‌هایی که قرار می باشد درمورد سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قیمت‌ها شوند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می باشد که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (یا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در جایگاه تصمیم‌گیری مناسب‌تری قرار می‌دهد.حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال هست که افراد درون‌سازمانی بیش از افراد برون‌سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند. در اینجاست که یکی از زیر شاخه‌های بحث عدم تقارن اطلاعاتی مرسوم به «گزینش مغایر» نمایان می گردد. گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن فروشندگان اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند و (بالعکس). که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله به وجود می‌آید. زمانیکه معامله‌گران از وجود افراد مطلع آگاه شوند مسأله گزینش مغایر افزایش می‌یابد. در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تفاوت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان داده می گردد و بازارگردان‌ها از افزایش این تفاوت برای جبران ریسک گزینش مغایر بهره می‌گیرند. یکی از یافته‌های مهم تئوری نمایندگی به مقصود کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، انتخاب روش‌های عدم تقارن اطلاعات و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، انتخاب روش‌های کنترل مناسب می‌باشد. سه نوع راهکار جهت کنترل نماینده هست که عبارتند از (مشکی، 1389):

الف- راهکار مالی                  ب) مکانیزم‌های نظارتی            پ- تنظیم قرارداد انگیزشی

الف- راهکار مالی

بودجه‌بندی مشارکتی یکی از مهمترین روش‌های مالی می باشد که در آن مدیر (نماینده) داوطلبانه در فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می کند. علت های متعددی برای افشای داوطلبانه اطلاعات توسط مدیر هست. همکاری، نشان دادن حسن نیت، آینده‌نگری، کاهش ریسک آتی و تأمین منافع شخصی مانند علت های مزبور می‌باشد. هنگامی که مدیر در تهیه طریقه بودجه‌بندی مشارکت می کند به احتمال زیاد باعث افزایش رضایت شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می گردد.

ب- راهکار نظارتی

سهامداران با اتخاذ راهکارهای نظارتی مشخص نظیر انجام حسابرسی می‌توانند بر منافع شخصی مدیر کنترل و نظارت نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پ- قراردادهای انگیزشی

در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می‌دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن می باشد از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر‌مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب‌تر) باشد.

تمرکز مالکیت اظهار‌کننده اندازه انگیزه تعداد اندکی سهامدار برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نهایتاً معامله بر اساس آن اطلاعات می باشد. این امر ریسک کژگزینی را بر سایر سهامداران تحمیل می کند و لذا انگیزه سرمایه‌گذاران برای معامله سهم کاهش می‌یابد و نهایتاً نقدشوندگی پایین خواهد آمد.

1 Informational Asymmetry

2 Diamond   

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر می باشد:

  1. آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست؟
  2. آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام  ارتباط ی معناداری هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید